previous arrow
next arrow
Slider

ศูนย์ ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ และผู้ป่วยติดเตียง เชียงใหม่

สถาน ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น และ สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ (เนอสซิ่งโฮม) ซึ่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และผู้ป่วย อย่างถูกต้อง ได้มาตรฐาน รวมทั้งฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ และป้องกันอันตรายและการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการดูแลผู้สูงอายุอย่างผิดวิธี

           ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุและผู้ป่วย พักฟื้น รัชรินทร์ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ ให้คุณอุ่นใจ สบายใจในการดูแลทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้ป่วยติดเตียง ให้แข็งแรงดีขึ้น  มีความพร้อมให้บริการด้วยมตราฐานสากล ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยมากว่า 10 ปี ด้วยห้องพักสะอาด สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง  “ลูกหลาน เบาใจ ให้เราดูแลคนที่คุณรัก ที่ รัชรินทร์เฮลแคร์เซ็นเตอร์” 

การบริการ

ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น

การเดินทาง

การเดินทางสะดวกเพียง 20 นาที จากสนามบินเชียงใหม่

ใส่ใจดูแล

บริการด้วยใจ และมีมาตรฐาน

ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ เนอสซิ่งโฮม เนอร์สซิ่งโฮม เชียงใหม่

ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ และผู้ป่วยติดเตียง

บริการดูแลผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ที่ต้องการให้การดูแลในเรื่องการจัดท่าพลิกตะแคงตัวเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ การให้อาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ ทำแผล ใส่สายสวนปัสสาวะ และการดูแลทางด้านจิตใจภายใต้การดูแลจากพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุมากกว่า 20 ปีและพนักงานช่วยการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ในสภาพแวดล้อมที่เหมือนบ้าน อากาศดี สถานที่ร่มรื่น สงบ ปลอดภัยต่อการพักอาศัย สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ง่ายในยามฉุกเฉิน

เรามุ่งเน้นดูแลผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากผู้ป่วยติดเตียงจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย
#เนอร์สซิ่งโฮม เชียงใหม่

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย จะมีอาการไม่สุขสบายต่างๆเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากภาวะของโรค ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงญาติที่ดูแลก็พลอยเกิดความไม่สบายใจและเป็นทุกข์ตามไปด้วย ดังนั้นการดูแลการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายจึงต้องมีการประคับประคองทั้งสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและต้องดูแลสภาพจิตใจของญาติด้วยเช่นกันการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้ายเป็นการดูแลแบบประคับประคองเพื่อเน้นดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นหลักโดยไม่ได้หวังผลการรักษาโรคให้หาย โดยจะต้องมีการดูแลในด้านต่างๆดังต่อไปนี้
 
1. การดูแลทางด้านร่างกาย ปัญหาทางร่างกายของผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่พบได้มากคือ ความเจ็บปวด , อ่อนเพลีย ,เบื่ออาหาร,คลื่นไส้อาเจียน,หายใจลำบาก ซึ่งผู้ดูแลต้องให้ความใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อบรรเทาความไม่สบายต่างๆ
2.การดูแลทางด้านจิตใจ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายอาจมีภาวะทางจิตใจหลายอย่าง ทั้งซึมเศร้า , สับสน ,โกรธ ซึ่งผู้ดูแลต้องทำความเข้าใจและช่วยประคับประคองจิตใจของผู้ป่วยให้สงบ รับฟังความรู้สึกต่างๆที่ผู้ป่วยระบายออกมาอย่างเข้าใจ
3. การดูแลทางด้านสังคม เป็นการดูแลโดยรวมทั้งในด้านของสมาชิกในครอบครัว,ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย
พนักงาน ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่
นักศึกษาฝึกงาน ผู้ช่วยพยาบาล ดูแลผู้สูงอายุ ตามบ้าน เชียงใหม่
นักศึกษาฝึกงาน ผู้ช่วยพยาบาล ดูแลผู้สูงอายุ ตามบ้าน เชียงใหม่