การบริการ (Service)

การบริการ รัชรินทร์ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์

  • ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น รับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล
  • วางแผนทางด้านอาหาร และให้คำปรึกษาทางด้านโภชนาการ
  • ดูแลกิจวัตรประจำวัน ประกอบด้วย    

           อาบน้ำ-เช็ดตัว

           ป้อนอาหาร 3 มื้อ หรือการให้อาหารทางสายยางวันละ 4 มื้อ   

           เปลี่ยนผ้าอ้อม ดูแลการพลิก ตะแคงตัวทุกๆ 2 ชม.   

           การพยุงเดินพร้อมกับการทำกายภาพบำบัด

  • ดูแลรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย   

           การทานยาตามเวลา   

           เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ   

           เปลี่ยนสายให้อาหาร และการทำแผลกดทับ

  • ทำความสะอาดห้องพักทุกวัน ฆ่าเชื้ออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
  • ซักรีดเสื้อผ้า และทำความสะอาดเครื่องใช้ส่วนตัว
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่